ترس و امید


ترس

بیم

هراس

همخانه با من

زندگی نمناک

زندگی غمناک،

می رسد ز راه، امید

دستم می گیرد

بپا می شوم،

دوست من امید

زندگی پر نور

زندگی تابناک

 

/ 0 نظر / 4 بازدید