عراقی


به شهرم حمله کرده است

ریز گرد

عراقی،

سالیان پیش نیز،

به شهرم حمله کرده بود

متجاوزین

عراقی،

این بار اما

آیا موفق می شود

این

عراقی،

. . .

نفسم به زور بالا می آید

. . .

 

/ 0 نظر / 2 بازدید