تو رفتی

ماندم تنها

عشق را

باید جور دیگری نوشت

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
زهرخند

من مانده ام تنها.....تو اما.....نبوده ای هیچگاه......عشق را باید به خاک سپرد!