از آن زمان

که رفته ای

سالها گذشته است

سالها

 . . .

اما

آب از آب تکان نخورده است.

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
زهرخند

آب از آب تکان نخورده اما...وقتی خود را در آیینه دیدم،نم نم باران اشکم سرازیر شد...آنوقت بود که آب از آب تکان خورد و رود جاری شد.[دلشکسته]