سیگار


می نشیند

کبریت می کشد

سیگار روشن می شود

حلقه های دود

بالا می رود

بالا

بالاتر،

خبر

سرازیر می شود

پایین

پایین تر

بر کاغذ روزنامه:

فوت بر اثر سرطان.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید