راه راه


پنجره های خانه جدیدم

کرکره دارد

اکنون دیگر

دیدم به جهان

ساده نیست

            راه راه است

چه بد است

            طبیعت راه راه

 

/ 0 نظر / 2 بازدید