ایراد


مادر از کنارم رد می شود

خواهر از کنارم رد می شود

برادر  هم،

همسر از کنارم می گذرد

دختر از کنارم می گذرد

پسر هم،

هیچکس مرا نمی بیند

            هیچکس

ایراد از من است؟

عیب در من است؟

یا . . . ؟

 

/ 0 نظر / 7 بازدید