بوسه بهار


من در انتظارم

در انتظار بهار،

تا بوسه ای به من دهد

بوسه اش رنگی است

من سبز می شوم

بوسه اش زندگی است

من گرم می شوم

شمیم بوسه اش

عطر یاس رازقی است

در آغوش می گیرمش تنگ

عجیب است

بهار من می شود رنگ به رنگ

 

/ 0 نظر / 9 بازدید