دریغ


از کنار هم رد می شویم

بدون برخورد

بدون نگاه

حتی حسرت یک آه

سایه هامان اما

به روی هم می روند.

هیچ کس نمی کند شکوه

دریغ از حتی یک نگاه

سایه هامان شوم است

زندگیمان بی شور است

لیک سایه کور است

دلهامان از هم دور است

عقلهامان خالی از نور است

رفتارمان بی شعور است

زندگی مان بدون هیچ سرور است.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید