صدایت می لرزید

نه ز سرما

ز بیوفایی

نوری نداشت

چشمهایت

در بزم جدایی

من ساده لوح

دست در دست غم

در مسیر تنهایی

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
زهرخند

او در بزم جدایی.......من در مسیر تنهایی......و دلی به زلالی شبنم و سادگی ابر بهاری.