دل ساده


دل ساده

مثل من نباش

برگرد و پشت سرت را ببین

عقل به تو می خندد

دست بر روی دهان دارد

یواشکی می خندد

دل ساده

مثل من نباش

برگرد و ببین

همرهانش ببین

هان، همه آشنایند

دست بر دلهاشان دارند

آنها هم به تو می خندند

یواشکی می خندند

راستی

دل ساده

مثل من نباش

 

/ 0 نظر / 5 بازدید