تو

سرد

خموش

کنار جاده عشق

من

غمین

تنها

آن سوی جاده


 

/ 1 نظر / 4 بازدید
زهرخند

من.....سرد .....خموش....کنار جاده عشق......جاده....آرام....بی انتها.....آن سوی جاده......اما......هیچ!!